Ogłoszenie konkursowe

 

 

 

 

 

NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)  jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiła  konkurs pt. „Kurs na MOOC” dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.
Przyjmowanie wniosków od: 30.11.2018r. do 25.01.2019r.
Kwota przeznaczona na konkurs 10 000 000 zł.

Koszt jednego uczestnika nie może przekraczać 1200 zł (kwota obejmuje koszt przygotowania i przeprowadzenia kursów edukacyjnych, materiałów edukacyjnych)

Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

 - kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia

na studiach I lub II stopnia;

-  masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Realizacja kursów w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:

- językowe

- informatyczne

- analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów

- komunikacyjne

-  w zakresie przedsiębiorczości

Projekt trwa nie dłużej niż 24 miesiące.

Minimalna liczba uczestników w kursie edukacyjnym dla studentów, stanowiącym dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia wyniesie 35 osób,

a w masowym otwartym kursie edukacyjnym (MOOC), dostępnym dla wszystkich chętnych – wyniesie 40 osób.

Link do konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
stat4u