Fundusze Strukturalne 2020-2027


Założenia nowego programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Zapraszamy do zapoznania się z projektem programu.
Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) trwają od 2 czerwca do 9 lipca 2021 roku.

Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Zapraszamy do zapoznania się projektem Umowy Partnerstwa

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/