Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022

„Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022 "
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Termin realizacji: 01.10.2018 r. do 30.09.2022 r. 

Wartość projektu: 5 092 794,50 zł, 
w tym ze środków europejskich 4 292 207,20 zł;
z budżetu państwa 643 412,80 zł; 
wkład własny 157 174,50 zł. 
        Dokumenty do pobrania:


Cel główny projektu PWSZ im. Witelona w Legnicy:
Poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania PWSZ im. Witelona w Legnicy poprzez realizację trzech zintegrowanychmodułów wsparcia w l. 2018 - 2022:
moduł programów kształcenia - dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb gospodarczo -społecznych i wyposażanie studentów w umiejętności praktyczne;
moduł podnoszenia kompetencji - certyfikowane kursy/ szkolenia/ warsztaty dla studentów 4 ostatnich semestrów,warsztaty z pracodawcami, zajęcia projektowe;

moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego - realizacja programu wsparcia informatycznego,realizacja programu szkoleń dla kadry kierowniczej i administracyjnej Uczelni.

Rekrutacja grup:
- Kolejne edycje rekrutacji do projektu odbywają się na początku roku akademickiego 2019/2020, 2020/2021,2021/2022.
- Dopuszcza się prowadzenie dodatkowego naboru kandydatów aż do wyczerpania limitu miejsc.

Biuro Projektu mieści się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, budynek C, pokój 216 i217.
Tel. 76 723 23 48, email: witkowskam@pwsz.legnica.edu.pl zolnierewiczm@pwsz.legnica.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w Biurze projektu, w budynku C pokój 216 i 217 w godzinach od 8:00 do14:00, tel. 76 723 23 47, 76 723 23 48.