Trzecia Misja Uczelni


Szanowni Państwo zgodnie z Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 28/20 informuję, że do dnia 29 marca zajęcia projektowe są odwołane.

O kolejnych decyzjach będziemy informować. 

Szanowni Państwo,  

zgodnie z Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 28/20 informuję, że do dnia 29 marca zajęcia projektowe są odwołane.


O kolejnych decyzjach będziemy informować. 

        Dokumenty do pobrania:

„Trzecia Misja Uczelni - szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - projekt realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej i zapobieganie społecznemu wykluczeniu 50 osób w wieku 50+, 30 osób w wieku 10-25 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze spectrum autyzmu i Zespołem Aspergera oraz 15 opiekunów młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego poprzez udział w kursach edukacyjnych opracowanych w ramach trzeciej misji uczelni przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy (PWSZ) we współpracy z Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD).

Czas trwania projektu - od 01 lutego 2019r. do 31 stycznia 2021r.  
Wartość projektu: 349 235,00 zł.
W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:
1. Moduł dla młodzieży - obejmujący Trening integracji społecznej oraz zajęcia terenowe i warsztaty z arteterapii w tym m.in. biblioterapia, choreoterapia, muzykoterapia, sztuki plastyczne, teatroterapia, zabawoterapia.
2. Moduł dla seniorów - obejmujący warsztaty z zakresu bezpieczeństwo w sieci, warsztaty z arteterapii w tym m.in. biblioterapia, choreoterapia, muzykoterapia, sztuki plastyczne, teatroterapia. warsztaty z kompetencji miękkich.
3. Moduł dla opiekunów - szkolenia dla opiekunów zajęć terenowych.

Biuro Projektu znajduje się w budynku C, pokój nr 218

tel. 76 723 23 38, email: pichowiczd@pwsz.legnica.edu.pl

 

Informujemy o przedłużeniu terminu rekrutacji do dnia 29 marca 2019 r.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Projektu - 05 kwietnia 2019 r.


Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w Biurze Projektu, w budynku C pok. nr 218,
w godzinach od 8.00 -14.00., tel. 76 723 23 38

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu.