Kadra jako kluczowy element rozwoju branży motoryzacyjnejProjekt złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III Osi Priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Zakładany czas realizacji Projektu od 2018-02-01 do 2021-07-31.
Wartość Projektu: 411 390,36 zł.
 
Celem projektu jest wsparcie rozwoju kadr dla przemysłu motoryzacyjnego poprzez stworzenie wysokiej jakości programów stażowych i programów kształcenia dla 30 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (PWSZ) z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych (WT), z kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne pierwszego stopnia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2021 r. Opracowanie projektu w zakresie przygotowania i realizacji wysokiej jakości programów stażowych oraz programu rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy odbyło się we współpracy z trzema firmami z branży motoryzacyjnej, działającymi na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - (LSSE) - VOSS Automotive Polska Sp. zo.o., Haerter Sp. zo.o. sp.k. Technika wytłaczania i Wezi-tec Sp.zo.o.