Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym AbsolwentaOpracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta - projekt realizowany na podstawie
dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia. Czas trwania projektu - 01 października 2018r. do 30 września 2023r. Wartość projektu: 1 972 714,68zł. Celem projektu jest wzrost zainteresowania studiami na kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona Legnicy co przełoży się na zwiększenie liczby absolwentów wraz z dostosowaniem kompetencji i umiejętności pielęgniarek do potrzeb epidemiologicznych i demograficznych naszego kraju. Powyższe zakładane cele osiągnięte zostaną poprzez opracowanie i wdrożenie dokumentu pn.: Program Rozwojowy PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta.
Harmonogram realizacji wsparcia:

  • Harmonogram realizacji wsparcia - dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo,

  • Harmonogram realizacji wsparcia - kierunek Pielęgniarstwo, rok III