Myślę, więc jestem - program filozofowania dla młodzieżyProjekt realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Czas trwania projektu - od 01 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r. Wartość projektu: 89 187,50 zł.

Celem projektu jest wsparcie i rozwój kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką 104 uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez udział w zajęciach fakultatywnych z filozofii zorganizowanych w formie kursu edukacyjnego opracowanego w ramach trzeciej misji uczelni przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. Efektem udziału uczniów w kursach edukacyjnych będzie pobudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, poprawa umiejętności analizy i syntezy, zdolności do argumentowania i heurystyki.