Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC! Kształcenie online szybką i skuteczną formą zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności

Kursy e-learningowe opracowane w ramach projektu „Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC! Kształcenie online szybką i skuteczną formą zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności" dostępne!

Ponad 150 studentów zakończyło specjalistyczne kursy e-learningowe przygotowane i udostępnione na platformie Navoica, które są realizowane w ramach projektu „Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC! Kształcenie online szybką i skuteczną formą zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W okresie 01.10.2020 - 28.02.2021 uruchomiona była I edycja kursów e-learningowych. Dodatkowo od 01.02.2021 dostępny na platformie jest czwarty z przygotowanych kursów z zakresu - Środki trwałe w przedsiębiorstwie. Praktyczne ujęcie bilansowe i podatkowe."

Aktualnie uruchomiona jest druga edycja kursów. Wszystkie kursy są udostępnione na platformie do dnia 30.06.2021 r. Gorąco zachęcamy do udziału!

Uczestnik kursu będzie mógł nabyć wiedzę w domu, w dowolnym miejscu i oraz całkowicie bezpłatnie. Kształcenie online zapewni zdobycie wiedzy i praktyki w obszarach rokujących najszybsze zatrudnienie po zakończeniu studiów. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób gotowych do podjęcia dodatkowego kształcenia w celu nabycia wyższych kompetencji informatycznych i analitycznych w zakresie zarówno projektowania, programowania aplikacji internetowych jak i przedsiębiorczości i procesów produkcji.

Wystarczy odwiedzić stronę https://navoica.pl/, zarejestrować się na kurs i zdobyć nową wiedzę!
 

Program kursu obejmuje cztery nowatorskie kursy edukacyjne (dwie edycje) dla studentów w formie e-learningu, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I i II stopnia.   Uczestnik kursu będzie mógł nabyć wiedzę w domu, w dowolnym miejscu i oraz całkowicie bezpłatnie. Zapewnia zdobywanie wiedzy i praktyki w obszarach rokujących najszybsze zatrudnienie po zakończeniu studiów.


    Dokumenty do pobrania:
  1. Formularz danych osobowych
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  3. Bilans kompetencji PRZED
  4. Oświadczenie uczestnika projektu
  5. Umowa
  6. Bilans kompetencji
  7. REGULAMIN REKRUTACJI 25.11.2020

Nowatorskie kursy w formie e-learningu

Kształcenie online szybką i skuteczną formą zdobywania dodatkowych kompetencji 
i umiejętności 

Rekrutacja od grudnia 2019 r.

Tematyka kursów e-learningowych:
- Architektura aplikacji internetowych opartych na framework Laravel - kurs pomoże stworzyć dobrze zaplanowaną architekturę we własnej aplikacji webowej, odpowie na pytania jak uniknąć puchnięcia kontrolerów, jak reagować na zmiany w bazie danych, jak uelastycznić aplikację w celu łatwego testowania i jak zaznajomić się z interfejsami
- Wirtualizacja i model chmury obliczeniowej w zastosowaniach praktycznych - kurs prowadzi do podniesienia kompetencji analitycznej i informatycznej w zakresie najnowszych trendów związanych z architekturą wykorzystywaną do projektowania i budowy współczesnych systemów
informatycznych.
- Lean production - celem kursu jest przedstawienie teoretyczne aspektów koncepcji lean production, a także praktycznego wykorzystania i zastosowania narzędzi, technik i metod stosowanych w ramach tej koncepcji.
- Środki trwałe w przedsiębiorstwie. Praktyczne ujęcie bilansowe i podatkowe - kurs prowadzi do podniesienia kompetencji analitycznych w tym umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie przedsiębiorczości.


Dla kogo ?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób gotowych do podjęcia dodatkowego kształcenia w celu nabycia wyższych kompetencji informatycznych i analitycznych w zakresie zarówno projektowania, programowania i aplikacji internetowych jak i przedsiębiorczości i procesów produkcji.

Organizacja kursu
- rekrutacja - grudzień/styczeń 2019 - 2020
- kursy umieszczone są na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- kursy będą prowadzone wyłącznie w formie e-learingu/MOOC


Inne informacje
Kurs przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rekrutacja uwzględnia zasadę równych szans.

Kontakt
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5 A, 59-220 Legnica
Biuro projektu. Budynek C pokój 218
tel. 76 723 2338

e-mail: PichowiczD@pwsz.legnica.edu.pl