Bliżej realiów rynkowych - wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami

Numer i nazwa Priorytetu: IV.Szkolnictwo wyższe i nauka
Numer i nazwa Działania: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Numer konkursu: 2/POKL/4.1.1/2009
Planowany okres realizacji projektu: Od 17.05.2010 r. do 30.09.2014 r.
Data złożenia wniosku:
Ocena formalna:  
Ocena merytoryczna:  
Data podpisania umowy:  
Adres strony WWW: www.pwszblizejrealiow.pl
  zobacz więcej
webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
stat4u