Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowychoferta złożona w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakładany czas realizacji Projektu od dnia doręczenia uczelni pisma informującego o przyznaniu środków finansowych do 2018-06-30.

Wartość Projektu: 3 360 751,11 zł.

Celem projektu jest przeprowadzenie praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Postępowaniem zostaną objęte publiczne uczelnie zawodowe oraz niepubliczne uczelnie zawodowe, kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych, w których udział studentów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów wynosi co najmniej 40 %. Projekt zakłada udział maksymalnie 188 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych i podniosą swoje kompetencje. Rezultatem projektu będzie rozwój kompetencji studentów, zwiększenie elastyczności uczelni w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz zacieśnienie współpracy między pracodawcami a uczelniami.