Ogłoszenia

Nowy konkurs NCN
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 - 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w poniższym linku.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18

 


Umowa Partnerstwa to, w największym skrócie, uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  Taką strategię mamy na lata 2014-2020, taka musi też powstać na perspektywę 2021-2027. W kolejnym rozdaniu Umowa Partnerstwa obejmie fundusze polityki spójności, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, jak również Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Razem to ponad 76 mld euro

Przygotowaniem Umowy Partnerstwa zajmuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

To najważniejszy dokument, w którym Polska i UE umawiają się w co zostaną zainwestowane fundusze unijne z polityki spójności.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi informacjami

Broszura informacyjna o Umowie Partnerstwa

Umowa Partnerstwa