Ogłoszenia

POPOJUTRZE 2.0. - Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych

Już 23 sierpnia rozpocznie się III nabór do projektu POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE

Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych w obszarze edukacji. Program ma na celu rozwój nowatorskich rozwiązań dla edukacji formalnej oraz pozaformalnej na każdym etapie życia człowieka.

Do zdobycia są 72 granty, każdy o wartości 60 000 PLN.

W projekcie może wziąć udział każdy - zarówno osoby fizyczne jak i instytucje - wymogiem jest stworzenie minimum 2 osobowego zespołu. Grant można przeznaczyć na projektowanie i testowanie MIKROINNOWACJI.
Jesteśmy przekonani, że projekt POPOJUTRZE 2.0 jest szansą dla wszystkich osób i instytucji, którzy widzą potrzebę zmian w obszarze kształcenia.

Szczegóły dostępne są na stronie projektu: 

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania opublikowane są w postaci FAQ.

Przed rozpoczęciem naboru zachęcamy do zapoznania się z pakietem bazowych informacji tu: Wysłuchaj Webinaru POPOJUTRZE 2.0 Q&AAktualne konkursy Narodowe Centrum Nauki 2021 Planowany harmonogram konkursów w 2021 roku

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2021. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Harmonogram konkursów na rok 2021
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

 

Aktalnie uruchomione nabory:


1. Konkurs MAESTRO 13 - 21 czerwca do 15 września 2021 r.

Szczegóły konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13

 

2. Konkurs SONATA BIS 11 - 21 czerwca do 15 września 2021 r

Szczegóły konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11


3. Konkurs MINIATURA 5 - 5 maja do 30 września 2021 r.

Szczegóły konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5


 


Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie dolnośląskim
Dnia 3 marca 2021 r. podczas spotkania Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2021-2027 przedstawiono projekt Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie dolnośląskim będący podstawą do opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Zachęcamy do analizy diagnozy i zgłaszania propozycji zmian i uwag do dnia 22 marca 2021 r.

Projekt Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie dolnośląskim